Kategorie

O mnie

Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Powód i zmiana powództwa

Nie ma przeszkody do zmiany np. powództwa petytoryjnego na posesoryjne – podlegające rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym, lecz także w procesie. Jeśli natomiast powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, gdy jest dla niej właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę (co do nowego roszczenia) sądowi właściwemu. Gdy jednak Continue reading

Kiedy zmiana powództwa jest dopuszczalna?

Sąd powinien pouczyć powoda zarówno o następstwach zmiany powództwa, jak i o celowości takiej zmiany, jeżeli jednak powód (będąc do tego wyłącznie uprawniony) nie zmienia powództwa, sąd nie może sam dokonać takiej zmiany ani tym bardziej rozstrzygać o innym przedmiocie, choćby uzasadnionym pod względem faktycznym i Continue reading

Sprawy z zakresu prawa pracy

W sprawach z zakresu prawa pracy, gdy komisja pojednawcza przekazuje sprawą sądowi pracy – wskutek niedojścia do zawarcia ugody – wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy zastępuje pozew jednakże pracownik zamiast wystąpienia z tym wnioskiem do komisji pojednawczej może wnieść pozew do sądu na zasadach ogólnych (art. 254 k.p.).

Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się Continue reading

Czynności osoby wezwanej

W razie konieczności wezwania lub zawiadomienia innych osób, należy zażądać od powoda informacji o nich i o ich adresach oraz zażądać odpisów pism procesowych i załączników dla każdej z tych osób, chyba że informacje te lub odpisy znajdują się już w aktach sprawy. Jeżeli wezwanie lub zawiadomienie następuje z urzędu, to w razie niezłożenia przez powoda odpisów pism i załączników przewodniczący powinien zarządzić sporządzenie tych Continue reading

Skutki związane z wytoczeniem powództwa w stosunku do osoby wezwanej

Natomiast wiążący charakter ma dla sądu wniosek powoda o zawiadomienie osoby, która powinna być powodem w sprawie. W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika z zakresu prawa pracy sąd może dokonać z urzędu wezwania osoby trzeciej do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (art. 477 k.p.c.).

W każdym wypadku zgłoszenia wniosku, jak i działając z urzędu, sąd wydaje postanowienie. Postanowienie sądu o wezwaniu do Continue reading