Organem zaś drugiej instancji w pierwszym z powyższych postępowań jest

Zarówno w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania propozycji tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, jak i w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów dotyczących stosowania tabel, organem pierwszej instancji jest Komisja Prawa Autorskiego.

Organem zaś drugiej instancji w pierwszym z powyższych postępowań jest Minister Kultury. Jest to postępowanie administracyjne, wobec czego do Ministra przysługuje odwołanie od orzeczenia Komisji. Natomiast postępowanie w drugim przypadku jest szczególnym postępowaniem cywilnym. Do sądu okęgowego jako instancji odwoławczej strona niezadowolona z rozstrzygnięcia Komisji powinna wnieść powództwo, zgodnie z zasadami KPC.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>