Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Wyłączenie sędziego

Kodeks nie przewiduje wyłączenia sędziów, a jedynie wyłączenie sędziego jednakże – możliwe w praktyce, aczkolwiek bardzo rzadko zdarzające się – wyłączenie wszystkich sędziów danego sądu sprowadza się w rzeczywistości do wyłączenia sądu.

Przyczyny, mające swe źródło w niepewności co do bezstronności konkretnego sędziego w rozpoznaniu określonej sprawy, dzielą się na dwie grupy uzasadniające wyłączenie sędziego – bądź z mocy samej ustawy, bądź na jego żądanie lub wniosek strony.

– w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki (gdy np. występuje w sprawie jako powód, jest wierzycielem lub dłużnikiem solidarnym strony czy zobowiązanym z tytułu regresu)

– w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa (na skutek rozwodu albo unieważnienia), przysposobienia, opieki lub kurateli (chodzi tutaj o małżonka, krewnych i powinowatych sędziego, którzy są stroną w procesie lub uczestnikami postępowania)

– w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (podstawę wyłączenia stanowi także związanie z tytułu ustanowienia doradcą tymczasowym w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie)

– w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron (chodzi tu o stosunek pełnomocnictwa oraz stosunek pomiędzy stroną a radcą w danej sprawie, jak i poza nią)

– w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia oraz w sprawach o ważność aktu prawnego sporządzonego z jego udziałem lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *