Importer czystego nośnika

Od strony podmiotowej opłaty obciążają producentów oraz importerów czystych nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów dla własnego użytku osobistego. Producent czystego nośnika lub urządzenia to podmiot, który towaiy te produkuje, tzn. pod którego firmą (znakiem towarowym) funkcjonują one na rynku.

Importer czystego nośnika lub urządzenia to natomiast podmiot, który towarów tych nie produkuje, ograniczając się do ich wprowadzania z zagranicy na polski obszar celny. Działalność importowa prowadzona jest przez importera we własnym imieniu (pod własną firmą), ale czyste nośniki lub urządzenia oznaczane są znakami towarowymi zagranicznych producentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>