Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Zabezpieczenie powództwa

Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego ma ono na celu zabezpieczenie wykonalności orzeczenia merytorycznego, jakie ma zostać wydane. Postępowanie zabezpieczające toczy się jednocześnie z postępowaniem rozpoznawczym, także podczas jego zawieszenia, albo może je poprzedzać (art. 179 § 3 i art. 734 k.p.c.). Zabezpieczenie powództwa może nastąpić w toku całego postępowania rozpoznawczego aż do jego zakończenia, również w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania najczęściej jednak następuje ono zaraz po wszczęciu sprawy (art. 733 k.p.c.).

Tak zwane zarządzenie tymczasowe, w formie postanowienia, sąd wydaje w zasadzie na wniosek powoda, a tylko wyjątkowo z urzędu, np. w sprawach o alimenty i rentę (art. 753 k.p.c.).

Właściwy do wydania zarządzenia tymczasowego jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji, wnioski zaś o zabezpieczenie zgłoszone w toku sprawy rozpoznaje sąd tej instancji, w której sprawa się toczy, z wyjątkiem wypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy (art. 735 k.p.c.). Jeśli jednak sąd wojewódzki, jako sąd przełożony, rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego, to nie jest wówczas właściwy jednocześnie do rozpoznania wniosku o zabezpieczenie.

Postanowienie w sprawie zarządzenia tymczasowego może być wydane na posiedzeniu niejawnym, natomiast rozprawa jest obligatoryjna przy zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń

– o rentę należną z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub za utratę życia żywiciela (art. 738, 753 § 2, art. 754 k.p.c.). Jeżeli wniosek

– o zabezpieczenie powództwa zgłoszony został w toku postępowania, można rozprawę nad nim połączyć z rozprawą w danej sprawie. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, należy doręczyć tylko wierzycielowi wyjątkowo zaś doręcza się obu stronom postanowienie wydane w sprawie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową lub zastawem wpisanym do rejestru okrętowego oraz przez zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, jak również w sprawie zabezpieczenia polegającego na zobowiązaniu dłużnika do wykonania lub zaniechania pewnych czynności albo do nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela (art. 740, 748, 756 k.p.c., §210 reg.).

One Response to Zabezpieczenie powództwa

  • Merys says:

    Warto juz na poczatku wspolpracy z prawnikiem wspomniec mu o tym, gdyz czesto z wlasnego zaniedbania zapominaja o zabezpecznieu i potem wychodza dziwne kwiatki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *