Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Wyłączenie sędziego sąd

Sędzia, co do którego zachodzą przyczyny wyłączenia z mocy samej ustawy albo który żąda wyłączenia go od udziału w sprawie, powinien zawiadomić sąd, kierując odpowiednie pismo do prezesa sądu, w którym sprawa się toczy, o podstawie wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie, a więc od podejmowania w niej jakichkolwiek czynności (art. 51 w zw. z art. 48 i 49 k.p.c.). Sędzia, co do którego złożony został wniosek o wyłączenie, nie powinien w zasadzie podejmować w sprawie żadnych czynności, i to bez względu na to, jakie są perspektywy uwzględnienia tego wniosku, może jednakże – aż do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia kwestii wyłączenia – spełniać tylko czynności nie cierpiące zwłoki, np. w zakresie zabezpieczenia powództwa (art. 50 § 3 k.p.c.). O wyłączeniu sędziego – zarówno z mocy samej ustawy, jak i z przyczyn objętych żądaniem sędziego lub wnioskiem strony o jego wyłączenie – orzeka sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia wskutek braku dostatecznej liczby sędziów (uwzględniając także sędziów orzekających w sprawach karnych) -sąd nad nim przełożony (art. 52 k.p.c.). Sądem przełożonym nad sądem rejonowym jest sąd wojewódzki, a nad sądem wojewódzkim – sąd apelacyjny, nad tym ostatnim zaś – Sąd Najwyższy. Oczywiście, w składzie sądu nie może uczestniczyć sędzia, którego dotyczy kwestia wyłączenia. Nie jest także dopuszczalne delegowanie sędziów wyłącznie do rozstrzygnięcia o wyłączeniu sędziego w sądzie, w którym sprawa się toczy. Możliwe jest natomiast delegowanie do tego sądu sędziów w celu skompletowania składu trzyosobowego. Sąd, w którym sprawa się toczy, właściwy jest do orzekania o wyłączeniu sędziego także wtedy, gdy jednocześnie wchodzi w grę kwestia odrzucenia pozwu. Wydanie orzeczenia musi być poprzedzone złożeniem przez sędziego, którego wniosek dotyczy, wyjaśnienia co do istnienia przyczyny wyłączenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *