Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Jeżeli chodzi o ochronę cywilnoprawną

Przy winie sprawcy uprzywilejowanie poszkodowanego polega na tym, iż większa jest stawka wynagrodzenia, jakiego można się wówczas domagać (jest to wynagrodzenie w potrójnej, a nie jak przy braku winy – podwójnej wysokości). Dodatkowo, jeśli przewinienia dokonano w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, jego sprawca może zostać zobligowany do wpłaty odpowiedniej sumy (nie niższej jednak niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści, odniesionych z dokonanego naruszenia) na Fundusz Promocji Twórczości. Po wejściu w życie uchwalonej przez Sejm nowelizacji sankcja ta dotyczyć będzie tylko naruszeń zawinionych.

Jeżeli chodzi o ochronę cywilnoprawną praw autorskich, to istotną zmianę w tym obszarze stanowi niewątpliwie rozciągnięcie na mocy nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 9.6.2000 r. zastosowania roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych na przypadki działań, ułatwiających dokonywanie takich naruszeń, przygotowujących je lub zwiększających ich niebez-pieczeństwo (por. nowe ust. 3 i 4 w art. 79 ustawy). Dotyczy to dwóch sytuacji: 1) usuwania lub obchodzenia zabezpieczeń technicznych przed udostępnianiem, zwie-lokrotnianiem lub rozpowszechnianiem dobra niematerialnego (z mocy znowelizowanego art. 101 regulacja art. 79 ust. 3 znajduje odpowiednie zastosowanie do przedmiotów praw pokrewnych), jeżeli działania te mają na celu bezprawne z niego korzystanie (słabością tej konstrukcji są łatwe do przewidzenia trudności w dowodzeniu sprawcom naruszeń, iż działania ich nakierowane były na nielegalną eksploatację cudzej własności intelektualnej) oraz 2) usuwania lub zmiany bez upoważnienia informacji identyfikujących dzieło, autora, podmiot praw autorskich do dzieła lub informacji o warunkach eksploatacji dzieła, o ile zostały one dołączone do egzemplarza dzieła lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, jak również zawinionego rozpowszechniania dzieł z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi tego rodzaju informacjami (przepis art. 79 ust. 4 nie został rozciągnięty na przedmioty praw pokrewnych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *