Ochronny charakter ma przepis

Ochronny charakter ma przepis, zgodnie z którym istnieje domniemanie odpłatności zawartej umowy, jeśli nie wynika z niej wyraźnie, iż podmiot praw autorskich lub praw pokrewnych zdecydował się na zadysponowanie przysługującym mu dobrem bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia (por. art. 43 ust. 1 i art. 92 ustawy).

Zamawiający utwór czy artystyczne wykonanie nie może więc liczyć na to, że po-minięcie postanowienia o wynagrodzeniu w umowie o dzieło, względnie w „czystej” umowie rozporządzającej lub licencyjnej uchroni go przed koniecznością zadośću-czynienia słusznym roszczeniom podmiotu wyłącznie uprawnionego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>