Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Nie jest dopuszczalne zabezpieczenie roszczeń pieniężnych przeciwko skarbowi Państwa z wyjątkiem jedynie roszczeń o wymienione wyżej renty (art. 749 k.p.c.).

Przepisy o postępowaniu zabezpieczającym nie mają zastosowania do roszczeń o zwrot kosztów procesu, których charakter jest w stosunku do przedmiotu sprawy akcesoryjny i zależy od jej wyniku, a rozstrzyganie o nich staje się dopiero aktualne przy wydaniu orzeczenia kończącego sprawę w instancji. Istnieją jednak dwa szczególne wypadki zabezpieczenia kosztów procesu, a mianowicie:

– w razie dopuszczenia do podjęcia czynności osoby nie mogącej na razie przedstawić pełnomocnictwa

– w razie wytoczenia powództwa przez cudzoziemca (art. 97 § 1, art. 1119 k.p.c.).

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa – jako wniosek dodatkowy – jest zazwyczaj zamieszczany w samym pozwie. Powinien on podawać sposób zabezpieczenia, a w związku z tym dokładnie określone roszczenie, które ma być zabezpieczone, oraz okoliczności uzasadniające żądanie zabezpieczenia i ich uprawdopodobnienie można także wskazać sumę, której złożenie przez dłużnika wystarcza do zabezpieczenia powództwa (art. 737 § 1 i 2 k.p.c.).

Sąd, wydając zarządzenie tymczasowe, powinien oznaczyć dokładnie przedmiot sprawy oraz sposób i zakres zabezpieczenia, a w razie potrzeby może jednocześnie zastosować kilka sposobów zabezpieczenia.

Wykonanie zarządzenia tymczasowego sąd może uzależnić od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczeń dłużnika z powodu wykonania zarządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *