Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Spoczywanie procesu

Zawieszenie postępowania (tzw. spoczywanie procesu) nastąpić może w następujących wypadkach:

– w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawę, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy nie żądał on przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy

– jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu pozwanego lub niewykonanie przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu

– gdy strony zgłosiły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania (art. 177 § 1 pkt 5-6 i art. 178 k.p.c.).

Wypadek zawieszenia wymieniony w pkt 2 wymaga odróżnienia od wypadków, w których wniesiony pozew nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, co pociąga konieczność ich uzupełnienia. Dotyczy to niewykonania przez powoda zarządzeń przewodniczącego o charakterza formalnym, nie dotyczy natomiast np. niewykonania postanowienia dowodowego (art. 233 § 2 k.p.c.).

W wypadku zawieszenia postępowania na zgodny wniosek stron lub na skutek ich niestawiennictwa albo niemożności nadania sprawie dalszego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sądowych biegną one dalej dopiero z chwilą podjęcia postępowania. We wszystkich innych wypadkach zawieszenia żadne terminy nie biegną i zaczynają biec od początku dopiero z chwilą podjęcia postępowania przy czym terminy sądowe należy w miarę porzeby wyznaczać na nowo (art. 179 § 1 i 2 k.p.c.). W zakresie wpływu zawieszenia na bieg terminów procesowych istnieje istotna różnica między spoczywaniem procesu a pozostałymi wypadkami zawieszenia postępowania. We wszystkich natomiast wypadkach zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności z wyjątkiem tych, które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynności zaś podejmowane przez strony, nie dotyczące jednak tych kwestii, wywołują skutki dopiero z chwilą podjęcia postępowania (art. 179 § 3 k.p.c.). Jednakże podczas zawieszenia po-stępowania dopuszczalne jest rozpoznanie wniosku o zwolnienie od kosztów w danej sprawie. Ponadto zawieszenie postępowania nie ma wpływu na wykonanie orzeczeń sądowych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (gdy np. zawieszenie nastąpi w drugiej instancji, a wyrok sądu pierwszej instancji jest natychmiast wykonalny).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *