Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Skutki związane z wytoczeniem powództwa w stosunku do osoby wezwanej

Natomiast wiążący charakter ma dla sądu wniosek powoda o zawiadomienie osoby, która powinna być powodem w sprawie. W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika z zakresu prawa pracy sąd może dokonać z urzędu wezwania osoby trzeciej do udziału w sprawie w charakterze strony pozwanej (art. 477 k.p.c.).

W każdym wypadku zgłoszenia wniosku, jak i działając z urzędu, sąd wydaje postanowienie. Postanowienie sądu o wezwaniu do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego zastępuje pozwanie.

Skutki związane z wytoczeniem powództwa w stosunku do osoby wezwanej powstają z chwilą wniesienia przez powoda wniosku do sądu, w innych zaś wypadkach (gdy wezwanie następuje na wniosek pozwanego lub z urzędu) – z chwilą wydania przez sąd postanowienia.

Skutki prawne związane z wytoczeniem powództwa w stosunku do osoby zawiadomionej przez sąd o toczącym się procesie następują z chwilą przystąpienia tej osoby do sprawy w charakterze powoda. W stosunku do osób wezwanych do wzięcia udziału w sprawie i osób zawiadomionych, które zgłosiły przystąpienie do sprawy, stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie. Osoby te uprawnione są do zgłoszenia przy pierwszej czynności procesowej żądania powtórzenia dotychczasowego postępowania w całości lub w części, stosownie do okoliczności sprawy (art. 198 k.p.c.).

Osobie zawiadomionej o toczącym się procesie oraz wezwanej do udziału w sprawie doręcza się odpisy pism procesowych i załączników wraz z odpisem postanowienia sądu. Osobie zawiadomionej, która przystąpiła do sprawy oraz osobie wezwanej dokonuje się również doręczeń wszelkich pism w sprawie. Jeżeli zamiast jednej z dotychczasowych stron wstąpiła osoba zawiadomiona lub wezwana, przewodniczący posiedzenia zarządza dokonywanie jej doręczeń pism dalszych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *