Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole (art. 238 k.p.c.)

Od posiedzenia jawnego w danej sprawie, wyznaczonego ewentualnie na rozprawę, odróżnienia wymaga nazwa „posiedzenie”, którą zamiennie z nazwą „sesja” używa się na określenie kilku lub kilkunastu posiedzeń jawnych (rozpraw) wyznaczonych jednego dnia w tej samej sali, przed tym samym składem sądzącym. Przez pojęcie „posiedzenie niejawne” rozumie się także potocznie kilka lub kilkanaście posiedzeń niejawnych w różnych sprawach wyznaczonych w danym dniu, a podlegających rozpoznaniu przez ten sam skład sądu (czasami – zwłaszcza w sądzie drugiej instancji – łącznie z posiedzeniem jawnym).

Na posiedzeniu jawnym, jak również na posiedzeniu niejawnym (patrz np. art. 275 k.p.c.) sąd wydaje postanowienia w przedmiocie skazania strony, świadka, biegłego lub osoby trzeciej na grzywnę oraz zastosowania wobec świadka środków przymusu osobistego w celu wymuszenia odpowiedniego zastosowania się danej osoby do poleceń sądu (np. nieutrud- niania postępowania dowodowego – art. 251 i 274 k.p.c.), a także wydaje postanowienie o uchyleniu tego rodzaju środków, które wymagają odróżnienia od środków i kar o charakterze ściśle porządkowym, stosowanych przez przewodniczącego lub sąd na rozprawie.

Jeżeli w sprawie małżeńskiej strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę (według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka), nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu (art. 429 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *