Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Dowód z opinii biegłych

Dowód z opinii biegłych – również w drodze wyjątku – może zostać dopuszczony na posiedzeniu niejawnym (jednakże po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru), co pozwala na przyspieszenie i uproszczenie postępowania, a zwłaszcza uniknięcie odroczenia pierwszej rozprawy, przed terminem której biegli mogą opracować opinię (art. 278, 279 k.p.c.).

W szczególnej sytuacji, gdy dokonanie odpowiednich czynności przygo-towawczych do rozprawy wymaga dłuższego czasu, którego przy tym nie można dokładnie przewidzieć (np. w wypadku zarządzonej wymiany pism procesowych, opracowania opinii przez biegłych), przewodniczący powinien zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy wydać dopiero po przeprowadzeniu tych czynności, ewentualnie – zależnie od okoliczności konkretnej sprawy – wyznaczyć termin rozprawy odpowiednio odległy w czasie, aby przed jego nadejściem wymienione czynności mogły zostać przeprowadzone.

Doświadczenie sędziowskie w rozpoznawaniu spraw cywilnych uczy, że zasada koncentracji materiału procesowego (przede wszystkim w celu zakończenia sprawy na pierwszej rozprawie) nie może być realizowana krańcowo – nie tylko ze względu na zasadę prawdy obiektywnej, lecz także ze względu na postulat minimalizacji kosztów postępowania. Dlatego przewodniczący, podejmując różne czynności przygotowawcze do rozprawy, powinien uwzględniać konkretne okoliczności (warunki) danej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *