Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Co określa prawo procesowe?

Natomiast przewodniczący podejmuje czynności podczas posiedzenia sądu i poza posiedzeniami – w toku sprawy – najczęściej w postaci zarządzeń (np. co do wyznaczenia terminów sądowych, doręczenia pism procesowych – kierownictwo formalne, zebrania brakującego materiału procesowego – kierownictwo materialne).

Szczególny charakter procesowych czynności sądu polega na tym, że celem ich jest doprowadzenie do zakończenia sprawy przez wydanie orzeczenia kończącego postępowanie co do jej istoty {meritum). Podejmowanie ich przez sędziego, jako pełniącego funkcję organu sądu, jest nie tylko jego uprawnieniem, ale przede wszystkim obowiązkiem służbowym. Dochodzi w ten sposób do uzupełnienia, często nieodzownego, inicjatywy stron w podejmowaniu różnych czynności procesowych, zwłaszcza w zakresie przygotowania, gromadzenia i dostarczania materiału procesowego.

Prawo procesowe określa – często w sposób bardzo szczegółowy – wymagania, jajdm powinny odpowiadać czynności procesowe sądu, aby były prawidłowe, a tym samym i w pełni prawnie skuteczne. Uchybienie niektórym z tych wymagań wprawdzie nie pociąga za sobą skutków

procesowych, jednakże może wywierać ujemny wpływ na tok postępowania, a zwłaszcza na jego sprawność i szybkość (np. uchybienie tzw. terminom instrukcyjnym przewidzianym m.in. w art. 326 § 1, art. 329, 341 k.p.c.) ajbo tgż świadczyć może o niespełnieniu przez sąd wykreślonej^ sytuacji ieqo ogólnej funkcji ochToTTnerw dziedzinie stosunków, jjgołecżfiyełł: '

Od tego, jakie znaczenie dla postępowania cywilnego mają wady poszczególnych czynności sądowych zależą skutki procesowe tych wad oraz sposoby ich usuwania. Wiele istotnych wad czynności sądowych daje się usunąć w drodze ich zaskarżenia (np. wady niektórych orzeczeń). Wady mniej istotne mogą zostać usunięte przez uchylenie lub zmianę czynności sądowej przez organ, który ją podjął, albo przez sąd w stosunku do czynności przewodniczącego – z urzędu, na wniosek lub w związku z zastrzeżeniami stron. Poza tym czynności sądowe o wymienionym wyżej charakterze organizacyjno-technicznym (tzw. porządkowe) mogą zostać usunięte w droodze nadzoru służbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *