Zasady odpowiedzialności kontraktowej

Zasadniczą kwestią w ramach odpowiedzialności kontraktowej jest zagadnienie roszczeń cywilnoprawnych, związanych z obrotem w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym z udzielanymi przez podmioty praw majątkowych licencjami. Roszczenia te dotyczą więc ochrony praw względnych, powstających na skutek zawieranych umów, w przeciwieństwie do roszczeń, omówionych w rozdziale V, które stanowią przejaw ochrony praw bezwzględnych, przysługujących podmiotom uprawnionym z mocy samej ustawy. Roszczenia wynikające z obrotu cywilnoprawnego uregulowane są w ramach Rozdziału 5 ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>