Treść dyspozycji cywilnoprawnych

Treści testamentów przepisy ustawowe nie ujmują w żadne rygory. Istnieje tutaj bardzo duża swoboda. Spadkodawca powinien mimo to dbać o to, aby z tekstu testa-mentu dokładnie wynikało, jakie składniki swojego majątku i komu przekazuje na wy-padek własnej śmierci.

Ponieważ w testamencie rozstrzyga się o pośmiertnym losie całego majątku, w kontekście dysponowania na gruncie prawa spadkowego majątkowymi prawami autorskimi lub majątkowymi prawami pokrewnymi, na wyróżnienie zasługuje instytucja zapisu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>