Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpoznaje sąd wojewódzki w składzie trzech sędziów zawodowych (art. 544 § 1 k.p.c.).

Z uwagi na szczególną zawiłość sprawy (zwłaszcza pod względem prawnym) prezes sądu rejonowego może zarządzić rozpoznanie w składzie trzech sędziów zawodowych sprawy podlegającej rozpoznaniu przez skład ławniczy lub przez jednego sędziego, a prezes sądu wojewódzkiego orzekającego w pierwszej instancji może zarządzić rozpoznanie sprawy w takim składzie zamiast w składzie ławniczym. Poza tym prezes sądu pierwszej instancji może zarządzić rozpoznanie sprawy gospodarczej w składzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane także ze względu na jej precedensowy charakter.

Ze względu na postulat sprawności i szybkości postępowania (np. wskutek trudności w skompletowaniu składu ławniczego) prezes sądu rejo-

nowego może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy, należącej do właściwości tego sądu, przez jednego sędziego (art. XII przyp. wprow. k.p.c.). Nie dotyczy to jednak spraw ze stosunków rodzinnych i ze stosunku pracy (np. sprawa o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami nie jest sprawą ze stosunków rodzinnych).

Wystąpienie przez przewodniczącego składu o wydanie takiego zarządzenia i wydanie go przez prezesa powinno być poprzedzone rozważeniem, czy sprawa ze względu na jej charakter, przedmiot rozpoznania i okoliczności sporne uzasadnia odstępstwo od ogólnej zasady składu sądu. Zarządzenie można wydać tylko w konkretnej sprawie, w każdym stadium postępowania, aż do chwili zakończenia postępowania w pierwszej instancji, i powinno ono znajdować się w aktach tej sprawy pozostaje ono przy tym w mocy również w razie przekazania sprawy przez sąd drugiej instancji do ponownego rozpoznania temu samemu albo innemu sądowi rejonowemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *