Przykład XI:

Pan X zawarł z producentem Y umowę o dzieło na napisanie muzyki do filmu rysunkowego, tworzonego pod kierunkiem producenta Y. W umowie tej znalazła się klauzula, iż utwór muzyczny pana X ma zostać wykorzystany w przedmiotowym filmie i razem z tym filmem ma być rozpowszechniany nie później niż w rok od momentu ukończenia produkcji.

Po wyprodukowaniu filmu i jego rozpowszechnieniu w kinach pan X ku swojemu zdumieniu stwierdził, iż film producenta Y i lustrowany jest inną muzyką, napisaną przez innego kompozytora. Po zwróceniu się do producenta Y z zapytaniem, dlaczego nie dotrzymał zawartej umowy, pan X otrzymał odpowiedź, iż stworzona przez niego muzyka nie do końca pasowała do konwencji filmu i wobec tego zdecydowano się na zastąpienie jej inną kompozycją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>