Mankamentem ustawowego rozwiązania tabel jest

Wobec dużej popularności systemu zbiorowego zarządzania należy założyć, iż spory, wynikające ze stosowania tabel, będą powstawały na skutek pretensji wobec organizacji zbiorowego zarządzania nie tylko ze strony użytkowników, zobligowanych do wypłacania zgodnych z zatwierdzonymi stawkami wynagrodzeń, ale także na linii właściwa organizacja – podmiot uprawniony, którego ta organizacja reprezentuje. W praktyce obrotu wynagrodzenia autorskie i wykonawcze egzekwowane są bardzo często przez zrzeszające twórców lub artystów wykonawców stowarzyszenia, które postanowienia tabel powinny bezwzględnie respektować przy okazji zawierania umów licencyjnych w imieniu swoich członków. Komisja Prawa Autorskiego jest tu jedynie organem arbitrażowym, uruchamianym w razie potrzeby (powstania sporu).

Mankamentem ustawowego rozwiązania tabel jest niewątpliwie późny termin jego wdrożenia. Proces ten, mimo upływu od uchwalenia ustawy ponad ośmiu lat, nie został jeszcze ukończony. Dopiero późną wiosną 1998 r. zapadły pierwsze pozytywne orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego, zatwierdzające poszczególne tabele.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>