Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Zmiana stron w procesie

Zmiana stron w procesie pociąga za sobą zwolnienie od udziału w sprawie dotychczasowego podmiotu, zamiast którego nowy podmiot uprawniony jest do dokonywania czynności dopuszczalnych w danym stanie sprawy. Jednakże czynności dokonane wcześniej wobec jego poprzednika pozostają w mocy, a nadto strona przeciwna nie traci zarzutów, jakie miała do niego. Taka zmiana stron może nastąpić w następujących wypadkach:

– Interwenient uboczny może wstąpić na miejsce strony, do której przystąpił w procesie, jeżeli obie strony na to wyrażają zgodę (art. 83 k.p.c.) obojętne jest przy tym, czy interwenientem jest osoba trzecia z własnej inicjatywy, czy osoba przypozwana przez jedną ze stron.

– Jeżeli w toku sprawy następuje zbycie rzeczy lub prawa objętego sporem, nabywca może wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej (art. 192 pkt 3 k.p.c.).

– Jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd na wniosek powoda lub pozwanego wezwie tę osobę do wzięcia udziału w sprawie osoba ta może za zgodą obu stron wstąpić na miejsce pozwanego, który wówczas będzie od udziału w sprawie zwolniony (art. 194 § 1, 2 k.p.c.).

– Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda zawiadomi o toczącym się procesie osobę przez niego wskazaną osoba ta może w ciągu dwóch tygodni od doręczenia jej zawiadomienia wstąpić do sprawy w charakterze powoda, następnie za zgodą obu stron może wstąpić na miejsce strony powodowej, która wówczas będzie zwolniona od udziału w sprawie (art. 196 k.p.c.).

W razie wyrażenia zgody na zmianę strony pozwanej, pozwany może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie zwrotu kosztów od strony powodowej, niezależnie od późniejszego wyniku procesu w razie zaś wyrażenia zgody na zmianę strony powodowej, może on w tymże terminie złożyć wniosek o przyznanie zwrotu dotychczasowych kosztów od osoby, która poprzednio występowała jako powód.

– W razie śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu, a podejmie je z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłej strony albo z chwilą ustanowienia kuratora spadku (art. 174 § 1 pkt 1, art. 180 pkt 1 k.p.c.).

– Sąd zawiesza także z urzędu postępowanie w razie utraty przez stronę (będącą osobą prawną lub innym podmiotem) zdolności sądowej, a podejmie je z chwilą ustalenia ogólnego następcy prawnego tej strony (art. 174 § 1 pkt 1, art. 180 pkt 2 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *