Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Wypadki w procesie

Wypadki, w których do procesu wstępują inne osoby w charakterze pozwanych lub powodów i biorą w nim udział obok dotychczas działających stron, są następujące:

– Jeżeli okaże się, że powództwo o to samo roszczenie może być wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie występują w charakterze pozwanych, sąd na wniosek powoda, może wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie (art. 194 § 3 k.p.c.).

– Jeżeli okaże się, że nie występują w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których łączny udział w sprawie jest konieczny, sąd wezwie stronę powodową, aby w wyznaczonym terminie wskazała te osoby tak, aby ich zawiadomienie lub wezwanie było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora następnie sąd wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych, a osoby, którym udział w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawiadomi o toczącym się postępowaniu osoby te mogą w ciągu dwóch tygodni od doręczenia im zawiadomienia przystąpić do sprawy w charakterze powodów (art. 195 k.p.c.).

– W wypadkach omówionych w pkt 2, jeżeli osoba wezwana do udziału w sprawie w charakterze pozwanego lub osoba zawiadomiona o tym, że może w toczącym się procesie wystąpić w charakterze powoda, wobec braku zgody stron nie wstąpi na miejsce dotychczasowego pozwanego lub powoda, to będzie mogła obok nich występować w charakterze współ- pozwanego albo współpowoda (art. 194 § 1, art. 196 k.p.c.).

Sąd nie jest związany wnioskiem powoda lub pozwanego o wezwanie osoby trzeciej w charakterze strony pozwanej i oceniając wniosek powinien zbadać, czy istnieją przesłanki wezwania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *