Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Wezwanie na rozprawę

– imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wezwanego

– sąd oraz miejsce i czas rozprawy

– strony i przedmiot sprawy

– skutki niestawiennictwa – zależne od tego, kogo wezwanie dotyczy (np. w wypadku niestawiennictwa świadka mogą być w stosunku do niego zastosowane środki przymusu, w wypadku niestawiennictwa pozwanego może być wydany wyrok zaoczny).

Oznaczenie w wezwaniu, że celem posiedzenia sądowego jest właśnie rozprawa, wiąże sąd, błędne zaś oznaczenie tego celu, np. przez podanie posiedzenia pojednawczego zamiast rozprawy, może spowodować nieprzybycie strony na rozprawę i tym samym pozbawienie jej możności obrony swych praw.

Doręczenie pozwu nie może nastąpić w postaci tzw. obwieszczenia publicznego ani też przez pozostawienie go w aktach ze skutkiem doręczenia stronie zamieszkałej za granicą, jeżeli nie wskazała pełnomocnika do doręczeń w kraju. Jeżeli miejsce pobytu pozwanego nie jest znane, doręczenie pozwu może następie tylko do rąk kuratora ustanowionego przez sąd (art. 143, 145, 1135 § 2 k.p.c.). W razie niedoręczenia pozwanemu pozwu, należy wezwać powoda do podania sądowi właściwego adresu i w tym celu wyznaczyć mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu postępowanie może być zawieszone (na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.) do czasu wskazania właściwego adresu lub złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, chyba że kuratora należy ustanowić z urzędu. Jednakże w sprawach o roszczenia alimentacyjne, o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia, przewodniczący powinien uprzednio przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia właściwego adresu (§ 235 reg.).

Z chwilą doręczenia pozwu następuje zawiśnięcie sporu (stan sprawy w toku) i nie może już zostać wszczęte pomiędzy tymi samymi stronami nowe postępowanie o to samo roszczenie (art. 192 k.p.c.). Identyczność stron procesowych istnieje także wtedy, gdy w obu sprawach występują te same strony, chociażby w odwrotnych rolach procesowych lub gdy spór toczy się między następcami prawnymi strony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *