Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Sąd wojewódzki a rozpoznanie sprawy

– 3. Jeżeli w sprawie wszczętej w sądzie rejonowym (sądzie pozwu głównego) wniesiony został pozew wzajemny podlegający rozpoznaniu przez sąd wojewódzki, to temu sądowi przekazuje sąd rejonowy całą sprawę w takiej bowiem sytuacji procesowej zasadą jest, że oba powództwa powinny zostać rozpoznane łącznie i rozstrzygnięte w jednym wyroku (art. 204 § 2 k.p.c.). Także i tutaj sąd rejonowy działa z urzędu.

– 4.Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi wojewódzkiemu (art. 18 k.p.c.). Uregulowanie to stwarza możliwość pomocy ze strony sądów wojewódzkich sądom rejonowym w rozpoznawaniu konkretnych spraw i z możliwości tej powinno się korzystać w każdym uzasadnionym wypadku. Jedyną przy tym przesłankę przekazania sprawy stanowi – wynikłe na tle stosowania przepisów prawa materialnego lub procesowego – zagadnienie prawne, gdy budzi ono rzeczywiście poważne wątpliwości (co w praktyce sądowej jest przecież zjawiskiem naturalnym). Wchodzą tu w grę wątpliwości zarówno ze względu na ciężar gatunkowy sprawy, jak i przedmiot szczególnej ochrony, a zwłaszcza ze względu na lukę w przepisach prawnych, trudności dokonania subsumpcji, niejednolitość orzecznictwa, brak wykładni przepisu bądź wreszcie precedensowy charakter sprawy.

Przekazanie sprawy następuje postanowieniem (wydanym na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym), które wymaga uzasadnienia. Powinno w nim zostać także przedstawione stanowisko sądu rejonowego w danej sprawie przekazanie bowiem sprawy w tym trybie nie może być podyktowane jedynie zamiarem uchylenia się od trudu rozpoznania sprawy skomplikowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *