Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Przewodniczący wydziału sądu pierwszej instancji

Dodatkowe informację o przewodniczący wydziału

Ponadto przewodniczący wydziału sądu pierwszej instancji czuwa nad sprawnym tokiem postępowania odwoławczego, aż do przedstawienia akt sprawy sądowi rewizyjnemu, po zwrocie zaś akt zaznajamia się z orzeczeniami sądu rewizyjnego i zarządza, aby z orzeczeniami tymi zapoznali się sędziowie, którzy wydali zaskarżone orzeczenie, a w wypadku, gdy orzeczenie dotyczy istotnego zagadnienia prawnego lub zagadnienia rozstrzyganego rozbieżnie – wszyscy sędziowie wydziału.

Przewodniczący wydziału spełnia także czynności, do których według przepisów procesowych powołany jest prezes sądu, z wyjątkiem wypadków, gdy prezes zarządzi inaczej lub gdy z przepisów wynika co innego (§ 66 reg. w zw. z art. 4 § 3, art. 134 § 1, art. 810 i 814 § 3 k.p.c.).

Czynności w zakresie bieżącej korespondencji w poszczególnych sprawach oraz wyznaczanie posiedzeń i wydawanie związanych z tym zarządzeń, jak również wypłaty należności świadków i innych osób, przewodniczący wydziału może przekazać przewodniczącemu posiedzenia albo sędziemu sprawozdawcy (§ 63 ust. 3 reg.). Stosowana w tym względzie szeroko praktyka jest słuszna, albowiem przewodniczący posiedzenia (sprawozdawca), wyznaczając je, kieruje się znanym mu, nieraz bardzo obszernym materiałem sprawy, a z kolei na podstawie treści wpływających do sprawy pism procesowych i innych (np. od organów administracji, władz i urzędów) z odpowiednimi informacjami pogłębia swoją znajomość sprawy. Istnieje przy tym najczęściej konieczność zadekretowania w odpowiedni sposób pisma (np. przez zarrządzenie doręczenia jego odpisu stronie przeciwnej) albo rozpoznania zawartego w nim wniosku na posiedzeniu niejawnym (np. w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *