Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Przekazanie sprawy sądowi wojewódzkiemu

W czterech wypadkach istnieje możliwość przekazania przez sąd rejonowy sprawy, w której jest on rzeczowo właściwy, do rozpoznania sądowi wojewódzkiemu, a mianowicie:

– 1. Sąd rejonowy może na wniosek pozwanego, złożony aż do zamknięcia rozprawy, przekazać sprawę sądowi wojewódzkiemu, jeżeli pozwany wytoczył przeciwko powodowi przed tym sądem powództwo wpływające na roszczenie powoda bądź dlatego, że ma z nim związek, bądź dlatego, że roszczenia stron nadają się do potrącenia (art. 205 k.p.c.). Przekazanie sprawy ma tutaj zapobiec odmiennej ocenie tego samego stanu faktycznego przez różne sądy i ewentualnym sprzecznościom rozstrzygnięć w odniesieniu do roszczeń pozostających ze sobą w związku. Uwzględnienie wniosku pozwanego zależy od uznania sądu rejonowego, który może odmówić przekazania spraw np. dlatego, że dotychczasowe postępowanie, zwłaszcza ze względu na czas trwania oraz zakres przeprowadzonych dowodów, jest znacznie zaawansowane.

– 2. Gdy powód zmienia w sądzie rejonowym powództwo w ten sposób, że obok pierwotnego występuje z nowym roszczeniem, które – jako oddzielna sprawa – podlega właściwości sądu wojewódzkiego, to wówczas sąd rejonowy całe zmienione powództwo (a więc i w części, w której jest właściwy) przekazuje z urzędu sądowi wojewódzkiemu właściwemu rzeczowo i miejscowo (art. 193 § 2 k.p.c.).

Wyjątek od zasady, że każdy sąd rozpoznaje sprawę w granicach swojej właściwości – na rzecz właściwości sądu wojewódzkiego, ma na celu uniknięcie rozdzielenia sprawy, opartej zazwyczaj na tej samej podstawie faktycznej, między dwa sądy – niższy i wyższy, co również mogłoby prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć. W odróżnieniu przy tym od poprzednio omówionego wypadku, przekazanie sprawy następuje z urzędu i ma charakter obligatoryjny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *