Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Prawa stron

Nie może on np. żądać przeprowadzenia ekspertyzy sądowo-lekarskiej w celu ustalenia, czy dokonane zabiegi lekarskie były prawidłowe i czy mogłyby one uzasadniać jego roszczenia odszkodowawcze. W związku z tym wymagać należy, aby strona w swoim wniosku uzasadniła odpowiednio potrzebę zabezpieczenia danego dowodu.

Strony mają prawo wskazywać przed sądem orzekającym na uchybienia popełnione przy zabezpieczeniu dowodu, sąd może zaś również z urzędu nakazać uzupełnienie lub powtórzenie związanego z tym postępowania (będzie to niekiedy jednak niemożliwe, gdy np. świadek zmarł).

Strony mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z akt (art. 9 k.p.c.). Dla umożliwienia stronom i innym uprawnionym osobom (przedstawicielom ustawowym i pełnomocnikom, interwenientowi) podjęcia przez nie czynności procesowych, przewodniczący wydziału może (w wypadkach szczególnie uzasadnionych) zarządzić przesłanie akt sprawy do sądu rejonowego miejsca zamieszkania tych osób w celu ułatwienia im przejrzennia akt i sporządzenia z nich odpisów. Jeżeli osoba uprawniona do przejrzenia akt jest pozbawiona wolności, można zarządzić, na jej wniosek, przesłanie akt do zakładu karnego lub aresztu śledczego, chyba że celowe jest umożliwienie tej osobie przejrzenia akt w sekretariacie sądu. W obu sytuacjach należy jednocześnie polecić, aby przejrzenie akt odbyło się pod nadzorem odpowiedniego funkcjonariusza w oddzielnym pomieszczeniu (§ 102, 104, 106 reg.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *