Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Postępowanie o odtworzenie akt

Postępowanie o odtworzenie akt sąd wszczyna z urzędu albo na wniosek strony, interwenienta lub uczestnika postępowania (art. 717- 719 i 721 k.p.c.). Przewodniczący powinien wezwać osoby, organy administracji państwowej lub instytucje – wskazane we wniosku lub znane sądowi urzędowo – do złożenia w określonym terminie poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów będących w ich posiadaniu albo do oświadczenia, że ich nie mają może także wezwać strony do złożenia dokładnych oświadczeń co do treści zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodów na zawarte w nich twierdzenia, nie wyłączając prywatnych odpisów oraz innych pism i notatek, które mogą być pomocne. Niezależnie od tego sąd może przeprowadzić z urzędu dochodzenie dotyczące okoliczności mogących mieć znaczenie dla ustalenia treści akt, a nawet przesłuchać w charakterze świadków sędziów, prokuratorów, protokolantów, pełnomocników, jak również zarządzić przesłuchanie stron.

Po przeprowadzeniu postępowania sąd orzeka na rozprawie po-stanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakresie akta mają zostać odtworzone albo że odtworzenie ich jest niemożliwe. W tym ostatnim wypadku oraz gdy akta odtworzone zostały w części niewystarczającej

do podjęcia dalszego postępowania w sprawie, może ona zostać wszczęta ponownie we wszystkich natomiast pozostałych wypadkach sąd podejmuje postępowanie w takim stanie, w jakim okaże się to możliwe przy uwzględnieniu akt pozostałych i odtworzonych (art. 727 i 728 k.p.c.). Na postanowienie co do odtworzenia akt oraz co do podjęcia dalszego postępowania przysługuje zażalenie. Bieg przedawnienia przerwany przez pierwotne wszczęcie sprawy rozpoczyna się na nowo od daty uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego niemożność odtworzenia akt lub odmawiającego podjęcia dalszego postępowania (art. 729 k.p.c.).

Odnalezienie akt zaginionych jest okolicznością, której uwzględnieniu nie może stać na przeszkodzie prawomocność postanowienia o ich odtworzeniu powstaje mianowicie sytuacja prawna, że znów istnieje sprawa w toku lub też jest już prawomocnie osądzona, wobec czego dalsze postępowanie w innej sprawie jest niedopuszczalne (art. 199 § 1 pkt 1 i 2 k.p.c.). Gdyby odnalezienie akt nastąpiło dopiero po prawomocnym rozpoznaniu drugiej sprawy, możliwe byłoby żądanie wznowienia postępowania w tej drugiej sprawie (art. 403 § 2 k.p.c.). W wypadku odnalezienia akt w toku postępowania o ich odtworzenie należałoby wydać postanowienie o umorzeniu tego postępowania, jako zbędnego i niedopuszczalnego (art. 355 § 1 k.p.c.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *