Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Pełnomocnik procesowy

Strona może wypowiedzieć pełnomocnictwo procesowe również adwokatowi ustanowionemu dla niej z urzędu. Ustanowienie nowego pełnomocnika procesowego nie oznacza jednocześnie wypowiedzenia pełnomocnictwa dotychczasowemu pełnomocnikowi. To samo dotyczy adwokata ustanowionego dla strony zwolnionej od kosztów sądowych w razie zwolnienia go od obowiązku zastępowania strony w procesie (art. 94

W razie śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej pełno-mocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy działa aż do czasu zawieszenia postępowania, z tą bowiem dopiero chwilą gaśnie pełnomocnictwo (art. 96 k.p.c.). Dalsze pełnomocnictwo procesowe wygasa wraz ze śmiercią pełnomocnika, który go udzielił, ponieważ z tą chwilą wygasło pełnomocnictwo udzielone przez stronę. Pełnomocnictwo procesowe udzielone adwokatowi przez przedsttawiciela ustawowego małoletniego dziecka w jego imieniu nie wygasa z chwilą jego dojścia do peł- noletności. Uzyskanie pełnoletności ma jedynie ten skutek, że ustaje przedstawicielstwo ustawowe. Okoliczność ta jednak pozostaje bez wpływu na udzielone w imieniu dziecka pełnomocnictwo, które może ono samo odwołać.

W odniesieniu do reprezentowania uczestników postępowania nieproce-sowego (a także ich przedstawicieli) przez pełnomocników procesowych odpowiednie zastosowanie mają reguły obowiązujące w procesie przy czym pełnomocnikiem może być m.in. inny uczestnik postępowania (art. 87 i nast. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *