Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Pełnomocnicy

– oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

– oznaczenie rodzaju pisma, a gdy jest to dalsze pismo w sprawie – także oznaczenie sygnatury akt

– osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przyto-czonych okoliczności (w odniesieniu do konkretnych okoliczności, a nie ogólnie na całość podanych w piśmie okoliczności)

– podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (podpis własnoręczny, a nie odtworzony mechanicznie wzór podpisu), przy czym za stronę (a nie za pełnomocnika), która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała)

– wymienienie załączników (art. 126 k.p.c.).

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać określenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnosi je pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa (art.89 k.p.c.).

Szczególne wymagania dotyczą tzw. pism przygotowawczych, których celem jest przygotowanie ustnej rozprawy (np. pozew i odpowiedź na pozew). W pismach takich strona obowiązana jest podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, bądź je załączyć (art. 127 k.p.c.). Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, należy dołączyć po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (art. 128 k.p.c.). Odpis pisma niezbędny jest także dla doręczenia prokuratorowi lub organizacji społecznej, jeżeli bierze udział w sprawie. Za załącznik należy uważać każdy dokument dołączony do pisma. Do pisma procesowego wniesionego w sprawie nieprocesowej powinno być dołączonych tyle jego odpisów oraz odpisów załączników, ilu jest uczestników w tej sprawie.

2 Responses to Pełnomocnicy

  • Justyna says:

    Odpis może wziąć z sądu nie tylko osobiście, że zainteresowany ale także osoba przez niego wyznaczona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *