Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Pełnomocnictwo procesowe

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście albo przez pełnomocników (art. 86 k.p.c.). Odnosi się to do tych stron, które mają pełną zdolność do czynności procesowych albo zdolność ograniczoną, lecz aktualną w danej sprawie. Możliwe jest jednoczesne działanie strony i jej pełnomocnika strona występująca jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie prostować lub odwoływać jego oświadczenie (art. 93 k.p.c.). Stosownie do okoliczności (np. w sprawie szczególnie zawiłej bądź ze względu na nieporadność strony lub niski stopień jej inteligencji) przewodniczący powinien zwrócić uwagę stronie na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego (art. 212 k.p.c.).

Pełnomocnictwo procesowe może być ogólne – upoważniające do prowadzenia wszelkich spraw w imieniu strony lub poszczególnych spraw bądź niektórych tylko czynności procesowych, albo szczególne – do prowadzenia konkretnej sprawy (art. 88 k.p.c.) pełnomocnictwo szczególne wymagane jest w niektórych rodzajach spraw (np. w sprawach małżeńskich).

Pełnomocnictwo procesowe (zarówno ogólne, jak i szczególne) obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do:

– wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania, podania o złożenie rewizji nadzwyczajnej i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jak też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy

– wszystkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji

– udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu

– zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w treści pełnomocnictwa

– odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowania do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego. Kodeks nie zna pełnomocnictwa zespołowego, jeżeli więc strona ustanowiła kilku pełnomocników procesowych, to każdy z nich umocowany jest samodzielnie w zakresie wyżej określonym (art. 91 i 92 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *