Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Organizacje społeczne

Wykaz tych organizacji ustala w zarządzeniu Minister Sprawiedliwości. W sprawach wymienionych wyżej organizacja taka może również wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska, ochrona konsumentów albo ochrona praw z tytułu wynalazczości mogą w sprawach z tego zakresu wstąpić za zgodą powoda do postępowania, w każdym jego stadium.

Organizacje społeczne, o których tu mowa, jeśli nie uczestniczą w sprawie mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

Do udziału organizacji społecznych w procesie stosuje się odpowiednio przepisy o prrokuratorze, określające stanowisko i uprawnienia prokuratora w procesie, z wyłączeniem jednak sytuacji, gdy wytaczając powództwo nie działa on na rzecz oznaczonej osoby, gdyż tego rodzaju powództw organizacja społeczna wytaczać nie może (art. 62 k.p.c.).

Sąd powinien zawiadomić organizację społeczną, której udział w sprawie uzna za potrzebny o swej decyzji w tej mierze. Upoważnionym przedstawicielom tych organizacji przewodniczący wydziału powinien zezwolić – przed zgłoszeniem udziału w sprawie (§ 102 reg.) – na przejrzenie akt w sekretariacie.

W postępowaniu nieprocesowym organizacje społeczne nie występują, gdyż zakres ich działania w sądowym postępowaniu cywilnym ma typowo procesowy charakter.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *