Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Niesumienne postępowanie stron cz. II

Trzeba ponadto mieć na uwadze, że wniosek o przywrócenie termin u i zaża lenie_aa_adrzu ce nie lub zwrot pisma procesowego 7 poworiu uchybienia terminu dokonania czynności wyłączają się wzajemnie. Jeśli zatem strona twierdzi, że dokonała czynności w terminie, a sąd błędnie uznał, że uchybiła terminowi, powinna wnieść zażalenie gdy zaś nie zaprzecza uchybieniu terminowi i powoduje okoliczności usprawiedliwiające, aktualny jest wniosek o przywrócenie terminu.

Jeśli chodzi o brak winy, jako kryterium zasadności wniosku, to ocena przesłanek z tego zakresu odnosi się do różnorodnych – według zasad doświadczenia życiowego – przeszkód dokonania czynności w terminie. Mają one być jednak niezależne od zwykłej staranności przy załatwianiu tego rodzaju spraw i muszą istnieć przez cały czas biegu terminu. Wymienić tu można przykładowo: chorobę strony, działającej osobiście w procesie, uniemożliwiającą jej dokonanie czynności mylne poinformowanie strony o terminie zaskarżenia orzeczenia zaniedbanie pracownika technicznego osoby prawnej (np. gońca), którego użyto do nadania pisma procesowego w urzędzie pocztowym. W żadnym natomiast wypadku odmowa uwzględnienia wniosku przez sąd nie może być oparta na oczywistej bezzasadności roszczeń dochodzonych w sprawie przez stronę, która uchybiła terminowi. Z kolei nie jest uzasadniony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej oparty np. na twierdzeniu, że strona nie miała środków finansowych, w takim bowiem wypadku mogła wnieść o zwolnienie jej od kosztów sądowych. Nie uzasadni też z reguły wniosku powołanie się przez adwokata na zaniedbanie przez personel administracyjny zespołu adwokackiego czynności zleconej przez niego, a koniecznej do zachowania terminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *