Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Metodyka pracy sędziego

Z chwilą wniesienia pisma do sądu powstaje obowiązek strony uiszczenia należnej opłaty. Pismo wnoszone przez kilka osób podlega jednej opłacie. W wypadku jednak współuczestnictwa formalnego każdy współuczestnik uiszcza opłatę oddzielnie, stosownie do swego roszczenia lub zobowiązania. Pisma dotyczące części przedmiotu sprawy podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części (art. 5, 6 ust. 2, art. 15 u. o k.s.).

– data złożenia w sądzie pisma opłaconego znakami opłaty sądowej

– data uiszczenia opłaty w kasie sądu (uwidoczniona na pokwitowaniu)

– data uiszczenia opłaty przekazem pocztowym, bądź – gdy strona ma własny rachunek bankowy – data zlecenia dokonania przelewu (tj. data złożenia polecenia przelewu w banku lub data nadania polecenia przelewu w urzędzie pocztowym), przy czym jednak skuteczność zlecenia bankowego uzależniona jest od podstawowego warunku – posiadania na rachunku odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Nieuiszczenie przez wnoszącego pismo należnej opłaty sądowej nie pozwala na podejmowanie przez sąd jakichkolwiek czynności (art. 1 6-18, 20, 22, 27 ust. 2 u. o k.s.). Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również pozew lub inny wniosek składany ustnie do protokołu. Pismem nie opłaconym jest pismo opłacone tylko częściowo.

Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie upoważnia sądu do nieprzyjęcia takiego pisma. Przewodniczący wydaje zarządzenie o wezwaniu wnoszącego pismo, aby pod rygorem jego zwrotu uiścił opłatę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli pismo wymaga ponadto poprawienia lub uzupełnienia, należy wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma i do uiszczenia opłaty objąć jednym zarządzeniem (§ 125 reg.). Gdy pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, termin do uiszczenia opłaty powinien wynosić nie krócej niż dwa miesiące. Wezwanie do uiszczenia opłaty stosuje się odpowiednio, gdy obowiązek jej uiszczenia lub uzupełnienia powstanie na skutek rozszerzenia lub innej zmiany żądania oraz gdy przed wysłaniem odpisów pisma innym stronom powstanie ten obowiązek na skutek ustalenia przez sąd wyższej wartości przedmiotu sprawy, cofnięcie zwolnienia od kosztów sądowych albo uchylenia kurateli. Wezwanie strony do uiszczenia opłaty należy powtórzyć w takim wypadku, gdy po uprzednim wezwaniu zgłosiła ona wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, który został załatwiony odmownie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *