Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Kto może być pełnomocnikiem procesowym ?

– adwokat

– współuczesnik sporu (w tym samym procesie), bez względu na rodzaj współuczestnictwa nie może nim być natomiast interwenient uboczny – choćby samoistny, do którego wprawdzie stosuje się przepis o współuczestnictwie jednolitym, ale który nie jest współuczestnikiem sporu

– osoba sprawująca zarząd (stały, a nie przejściowy tylko) majątku lub interesów strony (np. zarządca przymusowy, administrator) oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia (np. radca prawny działający na podstawie umowy zlecenia)

– rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia w wypadku przysposobienia niepełnego (art. 124 k.r.o.) bierze się pod uwagę jedynie stosunek pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym, a w wypadku przysposobienia pełnego (art. 121 § 2 k.r.o.) przysposobiony jest ponadto uważany za brata lub siostrę w stosunku do dzieci przysposabiającego, jednocześnie zaś ustają jego uprawnienia wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych (art. 87 k.p.c.).

W postępowaniu nieprocesowym pojęcie „współuczestnictwo w sporze” nie istnieje, bo nie ma sporu w znaczeniu proceduralnym, a każdy uczestnik postępowania może być pełnomocnikiem.

Pełnomocnikiem jednostki organizacyjnej lub innego podmiotu gospo-darczego prowadzącego działalność gospodarczą oraz organizacji społecznej może być również radca prawny lub inny pracownik tej jednostki, a także wyznaczony pracownik organu nadrzędnego albo innej jednostki mu podległej.

Pełnomocnikiem zagranicznego podmiotu gospodarczego może być również pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania tego podmiotu wobec polskich organów administracji państwowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *