Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Koszty sądowe

Dochodzenie ochrony prawnej w procesie cywilnym związane jest z obowiązkiem poniesienia określonych kosztów sądowych, na które składają się opłaty i wydatki (art. 2 u. o k.s.). Koszty sądowe wchodzą w skład kosztów procesu obejmujących koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (art. 98 k.p.c.).

Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 3, 29-40 u. o k.s.). Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określa wysokość wpisów w poszczególnych rodzajach spraw i wysokość opłat kancelaryjnych oraz sposób uiszczania opłat sądowych.

Wysokość wpisu zależna jest od rodzaju sprawy lub od wartości jej przedmiotu. Wpis może być stosunkowy, stały lub o określonej dolnej i górnej granicy, ostateczny i tymczasowy, cały i częściowy.

– powództwo główne i wzajemne

– interwencja główna i uboczna

– żądanie skierowania do zwykłego postępowania sprawy, w której sąd odmówił wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upomi-nawczym

– wniosek o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem

– środek odwoławczy (rewizja i zażalenie), skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarga o wznowienie postępowania.

Obowiązkowi uiszczenia wpisu podlega również wniesione przez stronę zażalenie od postanowienia orzekającego o przyznaniu biegłemu wyna-grodzenia za sporządzoną opinię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *