Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Gdzie odbywają się posiedzenia sądowe

Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, a poza nim tylko wówczas, gdy czynności sądowe muszą być wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia kosztów (art. 151 k.p.c.). Wyznaczenie posiedzenia poza budynkiem sądowym wymaga zezwolenia prezesa sądu, z wyjątkiem wypadku, gdy posiedzenie wyznacza się w celu przeprowadzenia dowodu z oględzin albo w celu przesłuchania osoby, która nie może stawić się w sądzie (§ 69 reg.).

Z przebiegu posiedzenia jawnego spisuje się protokół. Nie sporządza się w zasadzie protokołu z posiedzenia niejawnego, należy jednak go sporządzić, jeżeli przesłuchano określone osoby lub dokonano innych czynności dowodowych. Z posiedzenia niejawnego należy sporządzić notatkę urzędową, jeżeli nie wydano orzeczenia (art. 157 § 3 k.p.c.).

Przewodniczący wydziału na protokolanta wyznacza aplikanta sądowego lub pracownika sekretariatu. W razie dokonywania czynności poza siedzibą sądu można – wyjątkowo – powołać jako protokolanta nie zainteresowaną w sprawie, wiarygodną osobę pełnoletnią, od której przewodniczący posiedzenia powinien odebrać przyrzeczenie według ustalonego tekstu, pouczając ją uprzednio o prawach i obowiązkach protokolanta. Jeżeli ustawa nie nakazuje wykonania czynności protokołowanej przez sędziego (np. w wypadku ustnego zgłoszenia powództwa), może on zlecić spisanie protokołu bez swego udziału aplikantowi lub kierownikowi sekretariatu. Protokół taki podpisują protokolant oraz osoby biorące udział w czynności (§ 25 instr. sąd.).

Protokół zawierający przebieg postępowania dowodowego przed sędzią wyznaczonym lub przed sądem wezwanym podpisują, oprócz sędziego i protokolanta, także osoby przesłuchane oraz strony, jeżeli są obecne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *