Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Czynności osoby wezwanej

W razie konieczności wezwania lub zawiadomienia innych osób, należy zażądać od powoda informacji o nich i o ich adresach oraz zażądać odpisów pism procesowych i załączników dla każdej z tych osób, chyba że informacje te lub odpisy znajdują się już w aktach sprawy. Jeżeli wezwanie lub zawiadomienie następuje z urzędu, to w razie niezłożenia przez powoda odpisów pism i załączników przewodniczący powinien zarządzić sporządzenie tych odpisów przez sekretariat (art. 198 § 1 k.p.c., § 130-131 reg.).

Pierwszą czynnością osoby wezwanej jest złożenie przez nią oświadczenia lub wniiosku w sprawie albo wzięcie udziału w rozprawie. Natomiast pierwszą czynnością procesową osoby zawiadomionej jest zgłoszone przez nią przystąpienie do sprawy – w piśmie procesowym – które jednak nie musi odpowiadać wymaganiom pozwu (na rozprawie przystąpienie może zostać zgłoszone ustnie do protokołu). Sąd nie wydaje postanowienia stwierdzającego dopuszczalność lub skuteczność przystąpienia. Powinien natomiast wydać postanowienie negatywne, tj. odmawiające dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze powoda osoby zawiadomionej, która swoje przystąpienie zgłosiła po upływie dwutygodniowego terminu (zawitego) od doręczenia zawiadomienia, a więc bezskutecznie (art. 167 k.p.c.).

W postępowaniu nieprocesowym zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania może on wziąć udział w każdym stadium sprawy i wówczas staje się uczestnikiem postępowania. Jeżeli okaże się, że nie wszyscy zainteresowani w sprawie są jej uczestnikami, przewodniczący powinien zażądać od wnioskodawcy informacji o ich adresach oraz odpisów pism procesowych i załączników dla każdej z tych osób – pod rygorem zawieszenia postępowania. Przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie zainteresowany staje się uczestnikiem (art. 510 k.p.c., § 130 ust. 1 reg.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *