Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Cofnięcie pozwu – kontynuacja

Nie może tu jednak wchodzić w grę zaspokojenie roszczenia przez pozwanego, w takim bowiem wypadku dochodzone roszczenie staje się bezzasadne i podlega oddaleniu.

W ramach kontroli dopuszczalności cofnięcia pozwu sąd nie udziela swej zgody na tę czynność procesową, a swój sprzeciw wyraża w ten sposób, że pomimo złożenia przez powoda odpowiedniego oświadczenia o cofnięciu pozwu, kontynuuje postępowanie, o czym zawiadamia strony, a o przyczynach uznania cofnięcia pozwu za niedopuszczalne wypowiada się w uzasadnieniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (§ 162 reg.).

W postępowaniu nieprocesowym po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy uczestnicy nie sprzeciwiają się temu w wyznaczonym przez sąd terminie (art. 512 k.p.c.). Wymieniony termin (sądowy) powinien być z reguły nie krótszy niż dwa tygodnie (analogicznie do terminu w związku z cofnięciem pozwu) przy czym jego wyznaczenie ma sens tylko wtedy, gdy żaden z uczestników (np. obecnych na ostatnim posiedzeniu, przed rozpoczęciem którego nastąpiło cofnięcie wniosku) nie sprzeciwił się cofnięciu wniosku. Jeżeli przed rozpoczęciem posiedzenia nastąpiło cofnięcie wniosku, odroczenie tego posiedzenia w celu wyznaczenia terminu do złożenia oświadczenia co do cofnięcia wniosku jest celowe tylko wtedy, gdy na posiedzenie to nie stawili się niektórzy uczestnicy, gdyż obecni na posiedzeniu powinni od razu złożyć oświadczenie co do cofnięcia wniosku. Jednakże ich sprzeciw byłby bezprzedmiotowy w razie cofnięcia wniosku połączonego ze zrzeczeniem się roszczenia przez wnioskodawcę.

Cofnięcie wniosku jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu. Sąd także powinien wyrazić swój sprzeciw na cofnięcie wniosku, jeżeli byłoby ono niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo rażąco naruszało usprawiedliwiony interes osób uprawnionych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *