Category Sąd

Istnieją dwie zasadnicze sytuacje

Otóż w razie odmowy przyjęcia powództwa adhezyjnego lub pozostawienia go przez sąd kamy bez rozpoznania pokrzywdzony nie musi zwracać się do sądu cywilnego o rozpatrzenie jego roszczenia majątkowego w drodze wnoszenia nowego powództwa o odrębnym charakterze. Sąd cywilny, przy podjęciu określonej inicjatywy przez pokrzywdzonego, powinien zająć się rozstrzygnięciem sprawy w oparciu o zgłoszone wcześniej powództwo adhezyjne.

Read More