Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Sądy wojewódzkie

Poza tym sądy wojewódzkie – w postępowaniu jednoinstancyjnym – rozpoznają sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych dotyczących:

– ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,

– emerytur i rent,

– świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

– innych świadczeń w sprawach należących do właściwości ZUS,

– odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozo-stających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w więziennictwie, przy czym przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie (art. 477® k.p.c. w zw. z art. 476 §2 – 4 k.p.c.).

Z zakresu prawa pracy właściwość sądów rejonowych i wojewódzkich – jako sądów pracy – obejmuje sprawy:

– o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,

– o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,

– o odszkodowania dochodzone od zakładów pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 476 § 1 k.p.c.).

– ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,

– stosowania norm pracy,

– mieszkań funkcyjnych i pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

Ustalenie wartości przedmiotu sporu

Wartość przedmiotu sporu pozostaje przede wszystkim w związku z określeniem właściwości rzeczowej sądu i dotyczy bezpośrednio właściwości sądu wojewódzkiego w sprawach o prawa majątkowe. Ma ona ponadto istotne znaczenie dla określenia opłaty sądowej oraz rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych natomiast sprawach majątkowych, które zostały określone w kodeksie, powód obowiązany jest oznaczyć w pozwie kwotę pieniężną wartości przedmiotu sporu (art. 19 k.p.c., art. 6 u. o k.s.). Pojęcie przedmiotu sporu pokrywa się tutaj z pojęciem przedmiotu roszczenia

dochodzonego w pozwie nie można więc za przedmiot sporu uważać prawa lub stosunku prawnego będącego przedmiotem roszczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *