Kategorie
O mnie
Z przyjemnością chciałbym Państwa powitać na swoim blogu. Jeśli tutaj trafiłeś to z pewnością szukałeś czegoś związanego z polskim wymiarem sprawiedliwości. Mam na imię Paweł i jestem prawnikiem, specjalistą od prawa cywilnego. Swoją przygodę z tą przepiękną dziedziną nauki rozpocząłem równo 15 lat temu kontynuując prawniczą tradycję w mojej rodzinie. Na łamach tego bloga pragnę się z państwem podzielić swoimi doświadczeniami oraz odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania. Wiem, że wielu z Państwa nie stać na prawnika, dlatego będę się starał w ramach czasu odpowiadać na Państwa maile. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli chociaż części z Państwa moje artykuły bądź maile pomogą poradzić sobie z problemem. Zapraszam serdecznie. Paweł.

Organizacja i technika pracy własnej

Obowiązkiem sędziego jest wykonanie każdej czynności sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, szybko, sprawnie i dokładnie oraz dążenie do stałego usprawniania pracy (§ 2 reg.).

Czynności sędziego w sprawach poza posiedzeniami, czyli jego tzw. praca własna polega w ogólności na przygotowaniu się do udziału w sprawie oraz wydawaniu związanych z jej tokiem zarządzeń.

Ten ostatnio wymieniony etap pracy sędziego wymaga od niego dobrej znajomości sprawy i znajomości odnoszących się do jej toku przepisów procesowych, regulaminowych, o kosztach sądowych i o biurowości sądowej, umiejętności z zakresu techniki wydawania zarządzeń oraz kontroli prawidłowego i terminowego ich wykonywania przez sekretariat, stałej troski o szybkość i efektywność postępowania oraz dbałość o to, aby do prawidłowego jej rozstrzygnięcia doszło przy takim nakładzie czasu, wysiłku i środków, jakie są niezbędne i usprawiedliwione istotnymi potrzebami tego postępowania.

Sędzia może wydać zarządzenie przewidziane lub też nie przewidziane przepisami (np. odpowiedniego uporządkowania akt sprawy czy zabezpieczenia znajdującego się w nich dokumentu), które uzna za celowe i niezbędne dla nadania sprawie prawidłowego biegu i pokierowania jej tokiem, a także – stosownie do zmiany okoliczności sprawy – może zmienić lub uchylić wydane zarządzenie.

Zarządzenie powinno być zredagowane w sposób zwięzły, lecz dokładny i jasny, aby jego wykonanie nie nastręczało sekretariatowi trudności. Nie można sekretariatowi pozostawiać do oceny czy uznania kwestii nie wchodzących w zakres jego kompetencji służbowych (np. co do tego, jaki jest „właściwy organ”, do którego należy zwrócić się po informacje, jakiej kwoty żądać z tytułu opłaty, jaki czas będzie odpowiedni do przedstawienia sędziemu akt sprawy, w której oczekuje się wykonania określonej czynności). Zarządzenia dotyczące pisma wszczynającego postępowanie lub środka odwoławczego umieszcza się na oddzielnej karcie, którą włącza się do akt bezpośrednio przed tym pismem (§ 27 instr. sąd.).

Zarządzenie powinno być opatrzone datą i podpisem sędziego, a także data i podpis pracownika sekretariatu powinny być umieszczone pod adnotacją o wykonaniu zarządzenia. Zarządzenia podlegające doręczeniu stronom (np. w przedmiocie zwrotu pozwu), zwłaszcza takie, które podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia, sporządza się w formie analogicznej do formy postanowienia (art. 362 k.p.c.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *